ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на Уеб сайта Buldara.com

Настоящият документ представя общите условия или условията на ползване на www.buldara.com, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин.

Данни за продавача

Данни на фирама:

„БУЛДАРА М“ ЕООД

ЕИК: 205334162

Адрес: гр. Пловдив ул. „Димитър Талев“ №75А – Комплекс „Даикс“

Дефиниции


1.Продавач 

www.buldara.com

2.Сайт

Домейна www.buldara.com и неговите поддомейни;

3.Клиент

Всяко физическо или юридическо лице или друг правен субект, който използва сайта  www.buldara.com по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.;

4.Акаунт 

Раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта;

5.Поръчка

Електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача през Сайта намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта;

6.Стоки и Услуги

Всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта;

7.Кампания

Всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определн период от време, посочен от Продавача;

8.Договор

Представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта;

9.Съдържание

Цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
Съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
Всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
Информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи или промоции от Продавача в определен период от време;
Информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
Данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

10.Трансакция 

Действието от страна на www.buldara.com по възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или не осъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път;

11.Спецификации

Всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите така, както са посочени в описанието им;

12.Въпрос 

Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница;

13.Отговор

Писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в сайта на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от някой Потребител/Клиент/Купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките на един диалог.

Отказ от стока

1.По чл. 52 ал. 1 и 2 от ЗЗП потребителите, пазарували от www.buldara.com, имат право да се откажат от закупената стока в рамките на 14-дневен срок от получаването й, без да посочват причини за това. Върнатите стоки трябва да бъдат запазени в оригиналния си вид, неизползвани и с ненарушена цялост на опаковката. В противен случай Търговецът си запазва правото да не уважи искането на потребителя.

2 .Връщането на продуктите се осъществява чрез куриерска фирма Еконт. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да се свърже с www.buldara.com на имейл адреса office@buldara.com.

3. Разходите по връщането са изцяло за сметка на клиента и се определят по актуалната ценова листа на куриерската фирма, с която се осъществява връщането. Връщанията се осъществяват до адрес за връзка, посочен в настоящите общи условия – гр.Пловдив ул. „Димитър Талев“ №75А – Комплекс „Даикс“.

4. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

5. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

6. Възстановяване на сумата става по няколко начина:

6.1. Чрез наложен платеж – Клиентът може да изпрати закупения от него продукт по куриер с наложен платеж до посочения в т.3 адрес. При това положение той дължи разходите за куриерската услуга по актуалната ценова листа на съответната куриерска фирма;

6.2. Чрез куриерска фирма – В такъв случай клиентът трябва да заплати куриерските разходи (които обичайно са в размер до 3 лв). Сумата може да бъде получена в офис на куриерската фирма всеки петъчен ден от месеца.

6.3. По банков път – в този случай клиентът трябва да заплати таксата за банков превод (която обичайно е в размер до 6 лв.).

Ситуации, даващи право на отказ от поръчаните стоки:

Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата сума;
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й;
Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. При неизпълнение на това условие www.buldara.com си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.

Други общи условия

www.buldara.com си запазва правото да променя дизайна на сайта, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на www.buldara.com
Основните характеристики на стоките в онлайн магазина са описани в продуктовата страница за всеки един продукт.
Всяко използване на този САЙТ означава, че (a) Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или по имейла да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му, на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Стоки.

Спорове и жалби

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси Клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.
Всякакви спорове, които могат да настъпят между www.buldara.com и потребител, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.