Протеинови концентрирани фуражи


   Към тази група се отнасят фуражите с повече от 15% суров протеин.Такива са слънчогледовият шрот или експелер, конопен шрот или експелер, тиквен шрот или експелер, рапичен шрот или експелер, ленен шрот или експелер, соев шрот или експелер, грахът, фият, баклата, нахут, бялата лупина, пшеничени трици и различни  комбинацииот тях. Тук могат да се отнесат и богатите на протеин и мазнини, слънчогледови, тиквени, конопени, соени, ленени и др. видове отсевки и особено продукта оставащ от филтрирането на различните видове масла(комбиниран концентрат- над 50% суров протеин). 

   Различните видове шротове се получават при извличане на мазнините от маслодайните семена  с различни видове разтворители- бензин, хексан и др., а експелерите(кюспета) при пресуване с винтови преси.  Експелерът има форма на различни по големина  извити корички и по- дребни натрошени частици. Остатъчната мазнина в него варира от 5 до 15%, докато в шрота тя е 0,5 до 2%. При съдържание на равни количества люспи от семената, експелерите или кюспетата имат по- висока енергийна хранителност, поради високото съдържание на мазнини.

   Кюспето се получава при пресoване на маслодайните семена с хидравлични преси и има форма на пита. Тази технология вече не се използва напоследък.

  Съдържанието на суров протеин, сурови влакнини и енергийна хранителност на експелера и шрота варира значително и зависи от съдъргжнието на люспите при обработка на семената и от съдържанието на остатъчни мазнини . Затова е желателно да се прави анализ на съдържанието на суров протеин и мазнини или да се преценява внимателно качеството и да се използват подходящи таблични данни.

   Експелерите и шротовете са богати на фосфор, калий, магнезий и др., но са бедни на калций и натрий. Затова ВАРАХАИЛ ООД предлага комбинирана сол, набавяща този недостиг.

   Голяна част от фосфора се намира под формата на фитин и се усвоява лесно от птиците и свинете.

   Всеки добър стопанин знае, че най- добрата формула за преживните животни е паша + концентриран фураж.


Рапиченекспелер (кюспе)


   Това е един добър високопротеинов фураж, особено за преживни животни. Има предимство пред слънчогледовия фураж, поради по- високото съдържание на лизин- 5,7% срещу 3,5% за слънчогледовия) при приблизително равни меотинин + цистин(втора група критични аминокиселини).

   Експелерът е от сортове ,,00“ и ,,000“, което значи, че еруковата к-на и гликолизатитеса в минимални количества-(15 до 18mmol/g семе, при 250- 350mmol/g семе при старите сортове). В търбуха на животните голяма част от тези вещества се разграждат до безвредни в-ва. Трябва да се предпочитат експелери от сортове < 2% ерукова к-на( тип,,0“, ,,00“, ,,000“). При говедата няма значение от кой тип е рапицата- ,,0“, ,,00“ или ,,000“.

   Рапичнияекспелер съдържа хранителни в-ва като фосфатиди, стерини, линохроми, витамини и др. Увеличава се ароматното в-во на млякото- диацетил.

Съдържание:

 • суров протеин38,8 %
 • сурово масло 11,55%
 • сурова целулоза 14,02%
 • влага 10,08%
 • влакнини 16,2%
 • обща пепел 7,2%
 • витаминии др.

Процент на влагане в дажбите на животни:

 • преживни – 20% до 30%
 • свине – 10% до 25%
 • птици – 5%до 15%
 • бройлери – 15%
 • носачки – 8%
 • патици и гъски- 15%
 • пуйки – 12%
 • зайци – 5%до 10%
 • риби – 15%

Тиквен експелер(кюспе)


   Високохранителен фураж, който има широко стопанско приложение.Влагането му към другата храна допринася за подобряване качеството на млякото и жизнеността на телетата. Дори само 9 кг на ден от тиквения фураж, води до възстановяване на необходимата дневна норма на витамин А(1,6 хил. МЕ/л в млякото)

 • суров протеин   –  45,33%
 • сурово масло – 9.98%
 • сурова целулоза – 25,51%   
 • обща пепел – 6,95%
 • влага – 7.97%
 • витамин –  В1, Aи др.

   Процент на влагане в дажбите на животни:

 • преживни – 20% до 35%
 • свине – 10% до 20%
 • птици – 10%до 20%
 • бройлери – 20%
 • носачки – 10%
 • патици и гъски – 15%
 • пуйки – 15%  
 • зайци – 10% до 15% 
 • риби – 20%

Конопен експелер (кюспе)


Продукт от най- висок харанителен клас, богат на гама ненаситени мастни к-ни и рядък вид глобуларен протеин, повишаващ жизнеността на животните. Съдържа цинк, магнезий, силиций, хром, германий, калций и пълната гама витамини от всички групи. От протеиновата част на конопеното семе 65% е глобуларенедестин- най- високата част открита в растителното царство. Едестин идва от гр. еdestos , което означава ,,ядивен“.

  Учените считат, че това е най- добрата за ядене и най- лесно усвоима форма на протеин в хранителната верига.

   Другите 35% от протеина в конопеното семе са албумин, също считан за една от най- лесно усвоимите форми на протеин.

Съдържание:

 • суров протеин  – 38,9%
 • сурово масло  – 10. 8%
 • сурова целулоза  – 25,51%   
 • обща пепел  – 6,95%
 • влага – 7.97%
 • витамин –  В, A, Е, С, F  и др.

Процент на влагане в дажбите на животни:

 • преживни- 10% до 35%
 • свине        -15% до 35%
 • птици       – 15%до 25%
 • бройлери – 25%
 • носачки    –   15%
 • патици и гъски- 20%
 • пуйки –   20%  
 • зайци       – 20%до 25% 
 • риби         – 25%

Ленен експелер (кюспе)


   Много добър концентриран фураж. Богатата гама от лесно усвоими протеини, мазнини, витамини и минерали се допълва от съдържанието на благоприятни за храносмилането слузни в-ва.

   По кръмна стойност се равнява на фъстъчения и соевия. Лимитиращи аминокиселини в него са лизинът и метионинът. Съдържанието на лизин в ленения протеин е два пъти по- ниско, отколкото в соевия. По ниско е и съдържанието на цистин. Скорбяла липсва. Съдържанието на фосфор е високо-0,9%, а на калций е ниско-0,38%. За избягване на неблагоприятни ефекти в храносмилането, лененият експелер трябва да се дава в сухо състояние. 

Съдържание:

 • суров протеин – 45.2%
 • сурово масло –  13.98%
 •  сурова целулоза – 13,91%   
 • обща пепел – 7,8%
 • влага – 10.12%
 • витамин – В1, A, Е, , F  и др.

Процент на влагане в дажбите на животни:

 • преживни – 15% до 20%
 • свине – 10% до 15%
 • птици – 10%до 15%
 • бройлери – 15%
 • носачки – 10%
 • патици и гъски – 15%
 • пуйки – 15%  
 • зайци  – 10% до 15% 
 • риби – 15%

Комбинирани концентрати

   От опита на фирмата при отглеждането на различни видове животни, хранени допълнително с експелери и концентрати, сроковете за достигане на определено тегло се съкращават и качества на месото, яйцата и млякото се подобряват значително.

   Остатъчните растителни мазнини в кюспето са благоприятни за развитието на всички животни( дори и за зайците). Затова всеки стопанин би трябвало да знае, че растителните масла, в правилна пропорция, са по- добре усвоими и представляват много енергия в малък обем.


Рапичен концентрат


 • протеини – 62%
 • сурово масло – 35%
 • витамини 

Процент на влагане в дажбите на животни:

 • преживни – 5% до 10%
 • свине -2% до 5%
 • птици – 2% до 5%
 • бройлери – 5%
 • носачки –  2%
 • патици и гъски – 5%
 • пуйки – 5%  
 • зайци – 5%
 • риби – 5%

Тиквен концентрат


 • протеини- 68%
 • сурово масло- 30%
 • витамини

Процент на влагане в дажбите на животни:

 • преживни – 5% до 10%
 • свине – 5% до 10%
 • птици – до 10%
 • бройлери – 10%
 • носачки  –  2%
 • патици и гъски – 5%
 • пуйки – 5%  
 • зайци – 5%
 • риби – 5%

Конопен концентрат


 • протеини- 65%
 • сурово масло- 30%
 • витамини

Процент на влагане в дажбите на животни:

 • преживни – 2% до 5%
 • свине – 5% до 10%
 • птици – 5% до 10%
 • бройлери – 10%
 • носачки  – 5%
 • патици и гъски – 10%
 • пуйки – 10%  
 • зайци – 5% до 8% 
 • риби – 10%

Ленен концентрат


 • протеини- 60%
 • сурово масло- 35%
 • витамини

Процент на влагане в дажбите на животни:

 • преживни – 5%
 • свине – 2% до 5%
 • птици – 5%
 • бройлери – 5%
 • носачки – 3%
 • патици и гъски – 5%
 • пуйки – 5%  
 • зайци – 5%
 • риби – 5%