ЧЕРНА СОЛ

Българска Черна сол Булдара. Създадена, като продължение и допълнение на Кафява сол Булдара. Натурална и чиста макробиотична комбинация съдържаща необходимия набор от соли на чистите Черноморски дълбини, микроелементи, минерали, витамини, ненаситени есенциални мастни киселини на Кафявата сол, обогатена с анаеробно извлечени вещества от планинска липа и планинска върба, семе нигела, семе чубрица, които са получени при новоразработена технология на Булдара.
Допълва и засилва действието на Кафява Сол Булдара , като оказва изключителна благоприятност при извличане на токсини и изхвърлянето им през отделителната с-ма.